media
Sem vložte podnadpis

Compact Disc's      You Tube      Foto

CD - SEDLÁČKOVO KVARTETO & LUKÁŠ PAVLÍČEK - hoboj / oboe
F. A. Míča - Hobojový kvartet C-dur / Oboe Quartet C-major
A. Dvořák - Smyčcový kvartet č. 13 G-dur, op. 106 / String Quartet No. 13, Op. 106
W. A. Mozart - Hobojový kvartet F-dur, KV 314 / Oboe Quartet F-major KV 314


CD - ČESKÁ HUDBA 20. STOLETÍ / CZECH MUSIC OF 20th CENTURY
B. Martinů - Smyčcové kvartet č. 2 / String Quartet No. 2
J. Teml - Smyčcové kvartet č. 2 "Vivat Stravinskij" / String Quartet No. 2 "Vivat Stravinskij"
S. Hořínka - "Obrácení" / "Conversion"
K. Slavický - Smyčcový kvartet č. 2 / String Quartet No. 2