pro sezónu 2020/2021 nabízíme tyto programové varianty:

Rafael Kubelík - Smyčcový kvartet č. 2, nebo 6

Jiří Teml - Smyčcový kvartet č. 6

Franz Schubert - Kvartet č. 14 "Smrt a dívka"