pro sezónu 2023/2024 nabízíme kromě obvyklých komorních děl také tyto nevšední kusy :

Josef Suk - Smyčcový kvartet č. 2

Rafael Kubelík - Smyčcový kvartet č. 3

Bohuslav Martinů - Smyčcový kvartet č. 4

Bedřich Smetana - Smyčcový kvartet č. 2

Dmitrij Šostakovič - Smyčcový kvartet č. 7

Václav Jindřich Veit - Smyčcový kvartet/kvintet

Z minulých sezón máme nastudována tato díla:

Báchorek Milan - Concerto fantasia pro cimbál a smyčce

Bartók Béla - Kvintet pro klavír a smyčcové kvarteto

Borodin Alexandr Porfirjevič - Smyčcový kvartet č. 2

Čajkovskij Petr Iljič - Smyčcový kvartet D-dur, op. 11

Dvořák Antonín - Smyčcový kvartet č. 2, 12 "Americký", 13, 14

Dvořák Antonín - Klavírní kvintet A-dur, Sonata op. 57 (vlastní úprava - hobojový kvintet), Česká suita (vlastní úprava - hobojový kvintet)

Dřízal-Ryant Jan - Lesní scény

Glinka Michail Ivanovič - Sextet pro klavír a smyčce

Hora Petr - A big Wheel of a falling Spirit

Hořínka Slavomír - Obrácení, Rozárium

Janáček Leoš - Smyčcový kvartet č. 1, 2

Jirák Karel Boleslav - Smyčcový kvartet č. 1, 2, 3, 4, 5

Jirák Karel Boleslav -  Kvintet pro klavír a smyčcové kvarteto

Kubelík Rafael - Smyčcový kvartet č. 2, 3, 5, 6

Martinů Bohuslav - Smyčcový kvartet č. 4, 6

Matys Jiří - Smyčcový kvartet č. 2

Mozart Wolfgang Amadeus - Smyčcový kvartet B-dur KV 458 "Lovecký", D-dur KV 575

Mozart Wolfgang Amadeus - Kvintet A-dur pro smyčcové kvarteto a klarinet

Míča František Jan Adam - Smyčcový kvartet č. 1, 3, 4, 10

Rott Hans - Smyčcový kvartet c-moll

Schnittke Alfred - Smyčcový kvartet č. 3

Schubert Franz - Kvartetní věta, Smyčcový kvartet č. 14, 15

Suk Josef - Smyčcový kvartet č. 2, Meditace na staročeský chorál

Šebor Karl Richard - kvartet e-moll

Teml Jiří - Smyčcový kvartet č. 3, 4, 5, 6, 7

Schulhoff Erwin - Koncert pro smyčcové kvarteto a dechový soubor

Sommer Lukáš - Smyčcový kvartet č. 1, 2

Sommer Lukáš  - Hobojový kvintet "Tance a chmury"

Stravinskij Igor - Tři kusy

Veit Václav Jindřich  - Smyčcový kvartet č. 0, 1, 2, 3, 4

Veit Václav Jindřich - Kvintet A-dur

Wiesner Martin  - Smyčcový kvartet č. 4